complexType incidentType
diagram gluon2_p629.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonResult
children gluonResult:contestant gluonResult:comment gluonResult:link gluonResult:objects
used by
elements resultType/incidents/round/attempt resultType/incidents/round/corner resultType/incidents/round/deferred resultType/incidents/round/goal resultType/incidents/round/incident resultType/incidents/round/punishment resultType/incidents/round/substitute
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
timeStamp  xs:string  required      
documentation
Stadionur. I fotball en verdi fra 1 til 45 for 1. omgang 46 - 90 for andre osv.
updated  xs:dateTime        
documentation
Brukes der man trenger en relasjon til virkelig tid for hendelsen
team  derived by: xs:int        
documentation
Nummer som peker til lagnummeret i partisipant elementet
type  derived by: xs:NMTOKEN    regular    
rate  derived by: xs:int    1    
documentation
Brukes ved kort, 1 er gult o.s.v.
new  derived by: xs:int  required      
documentation
0 - dette er ikke den nyeste hendelsen. 1 - dette er en ny hendelse. 2 - dette er en rettelse.
dataid  xs:NMTOKEN  required      
annotation
documentation
Grunntype for hendelser i idretter
documentation
Base type for incidents in sports events

attribute incidentType/@timeStamp
type xs:string
properties
use required
annotation
documentation
Stadionur. I fotball en verdi fra 1 til 45 for 1. omgang 46 - 90 for andre osv.

attribute incidentType/@updated
type xs:dateTime
annotation
documentation
Brukes der man trenger en relasjon til virkelig tid for hendelsen

attribute incidentType/@team
type restriction of xs:int
facets
Kind Value Annotation
minInclusive 1
annotation
documentation
Nummer som peker til lagnummeret i partisipant elementet

attribute incidentType/@type
type restriction of xs:NMTOKEN
properties
default regular
facets
Kind Value Annotation
enumeration owngoal
enumeration penalty
enumeration regular
enumeration punishment
documentation
Brukes ved deferred hendelsen ved avventende utviskinger
enumeration injury
documentation
Brukes ved spillebytte ved skade

attribute incidentType/@rate
type restriction of xs:int
properties
default 1
facets
Kind Value Annotation
minInclusive 1
maxInclusive 5
annotation
documentation
Brukes ved kort, 1 er gult o.s.v.

attribute incidentType/@new
type restriction of xs:int
properties
use required
facets
Kind Value Annotation
enumeration 2
documentation
En rettelse
enumeration 1
documentation
En ny hendelse, settes på hendelse og alle elementer høyere i hirarkiet
enumeration 0
annotation
documentation
0 - dette er ikke den nyeste hendelsen. 1 - dette er en ny hendelse. 2 - dette er en rettelse.

attribute incidentType/@dataid
type xs:NMTOKEN
properties
use required

element incidentType/contestant
diagram gluon2_p630.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonResult
type gluonResult:contestantType
properties
minOcc 0
maxOcc 3
content complex
children salutation personalTitle jobFunction preSurname givenName familyName businessName name nameSuffix role capacity stageName nationality otherName events relations timeFrame contactInformation administrativeInformation permissions contactRelatives
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
person  derived by: xs:string    false    
documentation
Dersom det er et firma, settes verdien til false, elllers male eller female dersom vi vet kjønnet, eller true. Hvis vi ikke vet noenting kuttes attributet ut.
id  xs:string        
documentation
Identifikator inne refererte system
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
xml:lang  derived by: xs:language        
documentation
<div>
<h3>lang (as an attribute name)</h3>
<p>
       denotes an attribute whose value
       is a language code for the natural language of the content of
       any element; its value is inherited.  This name is reserved
       by virtue of its definition in the XML specification.</p>
</div>
<div>
<h4>Notes</h4>
<p>
      Attempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
      codes as the enumerated possible values is probably never
      going to be a realistic possibility. 
     </p>
<p>
      See BCP 47 at <a href="http://www.rfc-editor.org/rfc/bcp/bcp47.txt">
       http://www.rfc-editor.org/rfc/bcp/bcp47.txt</a>
      and the IANA language subtag registry at
      <a href="http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry">
       http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry</a>
      for further information.
     </p>
<p>
      The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
      the empty string.
     </p>
</div>
dataid  xs:NMTOKEN        
shirt  xs:int        
position  xs:string        
playerRole  derived by: xs:NMTOKEN    primary    

element incidentType/comment
diagram gluon2_p631.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonResult
type restriction of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value Annotation
maxLength 250
annotation
documentation
Kort kommentar til hendelsen

element incidentType/link
diagram gluon2_p632.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonResult
type gluonNews:linkType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
mixed true
children gluonNews:link gluonNews:emphasis gluonNews:strong gluonNews:placeholder gluonNews:linebreak gluonNews:softhyphen
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
align  derived by: xs:string        
font  xs:string        
type  derived by: xs:string  required      
documentation
Viser hvilken type lenke, eller snarere hvilket bruksområde lenken har. F. eks om lenkemålet er internt eller eksternt
protocol  derived by: xs:string  optional      
documentation
Protokollen for lenken, f.eks. ftp, http. Settes til analog for ikke IT baserte krysshenvisninger.
href  xs:string  optional      
documentation
Lenkemål for enhever lenketype
legend  xs:string  optional      
documentation
En forklarende tekst til lenken
bandwidth  xs:string        
documentation
Båndbredde på streaming fila som er linket til (for streamingslenker)
documentation
Target bandwith of linked and streamed multimedia file
target  xs:string  optional      
documentation
Enten navn på frame, eller navn på system som er lenkemål
purpose  xs:string        
documentation
For å skille ulike platformers lenker, sett inn verdier som en tokenlist
dataid  xs:string  optional      

element incidentType/objects
diagram gluon2_p633.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonResult
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children gluonResult:object

element incidentType/objects/object
diagram gluon2_p634.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonResult
type objectType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children metadata ebucore:ebuCoreMain tva:TVAMain longDescription origin publications mercantileData subelements
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
objecttype  derived by: xs:NMTOKEN  required      
channel  derived by: xs:string  optional      
subChannel  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å beskrive regionale tjenester, distrikssendinger, når disse beskrives i samme dokument.
fragment          
documentation
Brukes som spittnummer der  et program er delt av en kort nyhetssending
layer  derived by: xs:string  optional      
documentation
Brukes der programmet eller innslaget har flere lag, f. eks. en ting foregår i lyden, men samtidig skal det vises tekster, eller bilder, og disse har en egen timing i forhold til innslag i programmet
dataid  xs:string        
documentation
Bør våre xs:NMTOKEN
localid  xs:ID        
documentation
Brukes som mål for localid pekeren i placeholder elementet som brukes i news typen
documentation
Target ID for the IDREF in the placeholder element
type  derived by: xs:NMTOKEN    rich    
documentation
type er normalt rich, og kan utelates. Summary, betyr at informasjonen i dette elementet ikke er komplet, mens report viser til at dette er en informasjon om noe som har skjedd.
runorder  xs:string  optional      
documentation
Viser om elementet er i fortiden, spilles nå, eller er noe som ligger klart til avspilling
documentation
Is this element just played, are playing or ready to be played
gluonDict:statesGroupType  derived by: xs:string        
documentation

        Beskriver et objekts forskjellige tilstander
     
reportState  derived by: xs:string        
documentation
Viser tilstanden i rapporteringen av et program eller en sekvens. Brukes som flagg for TONO og GRAMO
purpose  xs:string        
documentation
Dersom dette elementet har et spesifikt bruksområde, wap-versjon eller webversjon av et bilde f. eks
documentation
The intended use of the multimedia element.
distribution  derived by: xs:string        
documentation
Er beskrivelsen for internt bruk eller kan den publiseres av metadataene. Distribusjon av asset styres på annen måte
priority  derived by: xs:int        
documentation
Setter prioritet for et og et objekt, ellers som prioritet for hele dokumentet.


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy