complexType inlineContentType
diagram gluon2_p593.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews
properties
mixed true
children gluonNews:link gluonNews:emphasis gluonNews:strong gluonNews:placeholder gluonNews:linebreak gluonNews:softhyphen
used by
elements inlineContentType/emphasis basicContentType/headline newsType/headline basicContentType/paragraph inlineContentType/strong metType/description
complexTypes linkType placeholderType
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
align  derived by: xs:string        
font  xs:string        
annotation
documentation
Lovlig innhold i tekstelementer
documentation
Inline content of text elements

attribute inlineContentType/@align
type restriction of xs:string
facets
Kind Value Annotation
enumeration left
enumeration right
enumeration center

attribute inlineContentType/@font
type xs:string

element inlineContentType/link
diagram gluon2_p594.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews
type gluonNews:linkType
properties
content complex
mixed true
children gluonNews:link gluonNews:emphasis gluonNews:strong gluonNews:placeholder gluonNews:linebreak gluonNews:softhyphen
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
align  derived by: xs:string        
font  xs:string        
type  derived by: xs:string  required      
documentation
Viser hvilken type lenke, eller snarere hvilket bruksområde lenken har. F. eks om lenkemålet er internt eller eksternt
protocol  derived by: xs:string  optional      
documentation
Protokollen for lenken, f.eks. ftp, http. Settes til analog for ikke IT baserte krysshenvisninger.
href  xs:string  optional      
documentation
Lenkemål for enhever lenketype
legend  xs:string  optional      
documentation
En forklarende tekst til lenken
bandwidth  xs:string        
documentation
Båndbredde på streaming fila som er linket til (for streamingslenker)
documentation
Target bandwith of linked and streamed multimedia file
target  xs:string  optional      
documentation
Enten navn på frame, eller navn på system som er lenkemål
purpose  xs:string        
documentation
For å skille ulike platformers lenker, sett inn verdier som en tokenlist
dataid  xs:string  optional      

element inlineContentType/emphasis
diagram gluon2_p595.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews
type extension of gluonNews:inlineContentType
properties
content complex
children gluonNews:link gluonNews:emphasis gluonNews:strong gluonNews:placeholder gluonNews:linebreak gluonNews:softhyphen
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
align  derived by: xs:string        
font  xs:string        
colourCode          
annotation
documentation
Formatering

attribute inlineContentType/emphasis/@colourCode

element inlineContentType/strong
diagram gluon2_p596.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews
type gluonNews:inlineContentType
properties
content complex
mixed true
children gluonNews:link gluonNews:emphasis gluonNews:strong gluonNews:placeholder gluonNews:linebreak gluonNews:softhyphen
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
align  derived by: xs:string        
font  xs:string        
annotation
documentation
Formatering

element inlineContentType/placeholder
diagram gluon2_p597.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews
type gluonNews:placeholderType
properties
content complex
mixed true
children gluonNews:link gluonNews:emphasis gluonNews:strong gluonNews:placeholder gluonNews:linebreak gluonNews:softhyphen
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
align  derived by: xs:string        
font  xs:string        
textflow  derived by: xs:string    none    
localid  xs:IDREF  optional      

element inlineContentType/linebreak
diagram gluon2_p598.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews

element inlineContentType/softhyphen
diagram gluon2_p599.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy