complexType linkType
diagram gluon2_p600.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews
type extension of gluonNews:inlineContentType
properties
base gluonNews:inlineContentType
mixed true
children gluonNews:link gluonNews:emphasis gluonNews:strong gluonNews:placeholder gluonNews:linebreak gluonNews:softhyphen
used by
elements inlineContentType/link newsType/linkcompilations/links/link sportsEventType/link incidentType/link
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
align  derived by: xs:string        
font  xs:string        
type  derived by: xs:string  required      
documentation
Viser hvilken type lenke, eller snarere hvilket bruksområde lenken har. F. eks om lenkemålet er internt eller eksternt
protocol  derived by: xs:string  optional      
documentation
Protokollen for lenken, f.eks. ftp, http. Settes til analog for ikke IT baserte krysshenvisninger.
href  xs:string  optional      
documentation
Lenkemål for enhever lenketype
legend  xs:string  optional      
documentation
En forklarende tekst til lenken
bandwidth  xs:string        
documentation
Båndbredde på streaming fila som er linket til (for streamingslenker)
documentation
Target bandwith of linked and streamed multimedia file
target  xs:string  optional      
documentation
Enten navn på frame, eller navn på system som er lenkemål
purpose  xs:string        
documentation
For å skille ulike platformers lenker, sett inn verdier som en tokenlist
dataid  xs:string  optional      
annotation
documentation
Generel lenketype
documentation
Hyperlink type

attribute linkType/@type
type restriction of xs:string
properties
use required
facets
Kind Value Annotation
enumeration internal
enumeration external
enumeration dictionary
enumeration profile
enumeration mailto
enumeration javascript
enumeration phone
enumeration analog
documentation
Brukes for å markere krysshenvisninger i ikke elektroniske medier.
enumeration multimedia
annotation
documentation
Viser hvilken type lenke, eller snarere hvilket bruksområde lenken har. F. eks om lenkemålet er internt eller eksternt

attribute linkType/@protocol
type restriction of xs:string
properties
use optional
facets
Kind Value Annotation
enumeration ftp
enumeration http
enumeration javascript
enumeration mailto
enumeration mms
enumeration pnm
enumeration sd
annotation
documentation
Protokollen for lenken, f.eks. ftp, http. Settes til analog for ikke IT baserte krysshenvisninger.

attribute linkType/@href
type xs:string
properties
use optional
annotation
documentation
Lenkemål for enhever lenketype

attribute linkType/@legend
type xs:string
properties
use optional
annotation
documentation
En forklarende tekst til lenken

attribute linkType/@bandwidth
type xs:string
annotation
documentation
Båndbredde på streaming fila som er linket til (for streamingslenker)
documentation
Target bandwith of linked and streamed multimedia file

attribute linkType/@target
type xs:string
properties
use optional
annotation
documentation
Enten navn på frame, eller navn på system som er lenkemål

attribute linkType/@purpose
type xs:string
annotation
documentation
For å skille ulike platformers lenker, sett inn verdier som en tokenlist

attribute linkType/@dataid
type xs:string
properties
use optional


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy