complexType newsType
diagram gluon2_p601.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews
children gluonNews:metadata gluonNews:abstract gluonNews:headline gluonNews:lead gluonNews:maintext gluonNews:shorttext gluonNews:objects gluonNews:linkcompilations
used by
elements entityType/events/event trafficType/incidentDescription objectType/longDescription gluon/body/news tablesType/news
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
type  derived by: xs:string    rich    
xml:lang  derived by: xs:language        
documentation
<div>
<h3>lang (as an attribute name)</h3>
<p>
       denotes an attribute whose value
       is a language code for the natural language of the content of
       any element; its value is inherited.  This name is reserved
       by virtue of its definition in the XML specification.</p>
</div>
<div>
<h4>Notes</h4>
<p>
      Attempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
      codes as the enumerated possible values is probably never
      going to be a realistic possibility. 
     </p>
<p>
      See BCP 47 at <a href="http://www.rfc-editor.org/rfc/bcp/bcp47.txt">
       http://www.rfc-editor.org/rfc/bcp/bcp47.txt</a>
      and the IANA language subtag registry at
      <a href="http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry">
       http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry</a>
      for further information.
     </p>
<p>
      The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
      the empty string.
     </p>
</div>
annotation
documentation
Basetype for nyheter

attribute newsType/@type
type restriction of xs:string
properties
default rich
facets
Kind Value Annotation
enumeration summary
enumeration rich

element newsType/metadata
diagram gluon2_p602.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews
type gluonMetadataType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children titles creators subjects description publishers contributors dates types format identifier source language relations coverage rights
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
xml:lang  derived by: xs:language        
documentation
<div>
<h3>lang (as an attribute name)</h3>
<p>
       denotes an attribute whose value
       is a language code for the natural language of the content of
       any element; its value is inherited.  This name is reserved
       by virtue of its definition in the XML specification.</p>
</div>
<div>
<h4>Notes</h4>
<p>
      Attempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
      codes as the enumerated possible values is probably never
      going to be a realistic possibility. 
     </p>
<p>
      See BCP 47 at <a href="http://www.rfc-editor.org/rfc/bcp/bcp47.txt">
       http://www.rfc-editor.org/rfc/bcp/bcp47.txt</a>
      and the IANA language subtag registry at
      <a href="http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry">
       http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry</a>
      for further information.
     </p>
<p>
      The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
      the empty string.
     </p>
</div>

element newsType/abstract
diagram gluon2_p603.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews
type restriction of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value Annotation
maxLength 128
annotation
documentation
Sammendrag - max 128 tegn, ingen formatering - skal ha publiseringskvalitet
documentation
Unformattet, less than 128 bytes

element newsType/headline
diagram gluon2_p604.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews
type extension of gluonNews:inlineContentType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
children gluonNews:link gluonNews:emphasis gluonNews:strong gluonNews:placeholder gluonNews:linebreak gluonNews:softhyphen
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
align  derived by: xs:string        
font  xs:string        
type  derived by: xs:string    normal    
annotation
documentation
Overskrift
Kort framhevet tekst i begynnelsen av en artikkel på web eller papir i den hensikt å gi en ide om innholdet
documentation
Headline
A heading at the top of an article or page in a newspaper,  magazine or a webpage

attribute newsType/headline/@type
type restriction of xs:string
properties
default normal
facets
Kind Value Annotation
enumeration normal
enumeration slug
enumeration kicker
documentation
Stikktittel
Kort tekst som gir en merverdi til overskriften
documentation
Kicker
Short text enhancing the headline
enumeration long
enumeration short
enumeration 

element newsType/lead
diagram gluon2_p605.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews
type extension of gluonNews:basicContentType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
children gluonNews:placeholder gluonNews:headline gluonNews:paragraph
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
type  derived by: xs:string  optional      
documentation
Skiller forsideplugg fra ordinær ingress
annotation
documentation
Ingress
Kortfattet og presist sammendrag av objektets viktigste innhold
documentation
Standfirst
Short presise abstract of the most important content which summarizes the object

attribute newsType/lead/@type
type restriction of xs:string
properties
use optional
facets
Kind Value Annotation
enumeration teaser
enumeration lead-in
annotation
documentation
Skiller forsideplugg fra ordinær ingress

element newsType/maintext
diagram gluon2_p606.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews
type gluonNews:basicContentType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
mixed true
children gluonNews:placeholder gluonNews:headline gluonNews:paragraph

element newsType/shorttext
diagram gluon2_p607.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews
type extension of gluonNews:basicContentType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
children gluonNews:placeholder gluonNews:headline gluonNews:paragraph
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
purpose  xs:string  optional      
documentation
Viser om dette f. eks. er en teksttv-tekst, et sammendrag, eller spesielt for pda.
method  derived by: xs:string  optional      
documentation
Brukes for å betagne måten sammendraget er laget på
annotation
documentation
For sammendrag og versjoner av tekst i kortform, menneskeskapt eller automatisk

attribute newsType/shorttext/@purpose
type xs:string
properties
use optional
annotation
documentation
Viser om dette f. eks. er en teksttv-tekst, et sammendrag, eller spesielt for pda.

attribute newsType/shorttext/@method
type restriction of xs:string
properties
use optional
facets
Kind Value Annotation
enumeration human
enumeration automatic
annotation
documentation
Brukes for å betagne måten sammendraget er laget på

element newsType/objects
diagram gluon2_p608.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children gluonNews:object

element newsType/objects/object
diagram gluon2_p609.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews
type objectType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children metadata ebucore:ebuCoreMain tva:TVAMain longDescription origin publications mercantileData subelements
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
objecttype  derived by: xs:NMTOKEN  required      
channel  derived by: xs:string  optional      
subChannel  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å beskrive regionale tjenester, distrikssendinger, når disse beskrives i samme dokument.
fragment          
documentation
Brukes som spittnummer der  et program er delt av en kort nyhetssending
layer  derived by: xs:string  optional      
documentation
Brukes der programmet eller innslaget har flere lag, f. eks. en ting foregår i lyden, men samtidig skal det vises tekster, eller bilder, og disse har en egen timing i forhold til innslag i programmet
dataid  xs:string        
documentation
Bør våre xs:NMTOKEN
localid  xs:ID        
documentation
Brukes som mål for localid pekeren i placeholder elementet som brukes i news typen
documentation
Target ID for the IDREF in the placeholder element
type  derived by: xs:NMTOKEN    rich    
documentation
type er normalt rich, og kan utelates. Summary, betyr at informasjonen i dette elementet ikke er komplet, mens report viser til at dette er en informasjon om noe som har skjedd.
runorder  xs:string  optional      
documentation
Viser om elementet er i fortiden, spilles nå, eller er noe som ligger klart til avspilling
documentation
Is this element just played, are playing or ready to be played
gluonDict:statesGroupType  derived by: xs:string        
documentation

        Beskriver et objekts forskjellige tilstander
     
reportState  derived by: xs:string        
documentation
Viser tilstanden i rapporteringen av et program eller en sekvens. Brukes som flagg for TONO og GRAMO
purpose  xs:string        
documentation
Dersom dette elementet har et spesifikt bruksområde, wap-versjon eller webversjon av et bilde f. eks
documentation
The intended use of the multimedia element.
distribution  derived by: xs:string        
documentation
Er beskrivelsen for internt bruk eller kan den publiseres av metadataene. Distribusjon av asset styres på annen måte
priority  derived by: xs:int        
documentation
Setter prioritet for et og et objekt, ellers som prioritet for hele dokumentet.

element newsType/linkcompilations
diagram gluon2_p610.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children gluonNews:links
annotation
documentation
For desken linker som ikke er relatert til et bestemt sted i artikkelen. Generelle lenker.

element newsType/linkcompilations/links
diagram gluon2_p611.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children gluonNews:metadata gluonNews:link
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
type  derived by: xs:string  required      
localid  xs:ID        
documentation
Brukes som mål for localID pekeren i placeholder elementet som brukes i news typen
documentation
Target ID for the IDREF in the placeholder element

attribute newsType/linkcompilations/links/@type
type restriction of xs:string
properties
use required
facets
Kind Value Annotation
enumeration normal
documentation
For normale deskenlenker
enumeration related
documentation
For deskens lenketyper
enumeration inline

attribute newsType/linkcompilations/links/@localid
type xs:ID
annotation
documentation
Brukes som mål for localID pekeren i placeholder elementet som brukes i news typen
documentation
Target ID for the IDREF in the placeholder element

element newsType/linkcompilations/links/metadata
diagram gluon2_p612.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews
type gluonMetadataType
properties
content complex
children titles creators subjects description publishers contributors dates types format identifier source language relations coverage rights
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
xml:lang  derived by: xs:language        
documentation
<div>
<h3>lang (as an attribute name)</h3>
<p>
       denotes an attribute whose value
       is a language code for the natural language of the content of
       any element; its value is inherited.  This name is reserved
       by virtue of its definition in the XML specification.</p>
</div>
<div>
<h4>Notes</h4>
<p>
      Attempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
      codes as the enumerated possible values is probably never
      going to be a realistic possibility. 
     </p>
<p>
      See BCP 47 at <a href="http://www.rfc-editor.org/rfc/bcp/bcp47.txt">
       http://www.rfc-editor.org/rfc/bcp/bcp47.txt</a>
      and the IANA language subtag registry at
      <a href="http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry">
       http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry</a>
      for further information.
     </p>
<p>
      The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
      the empty string.
     </p>
</div>

element newsType/linkcompilations/links/link
diagram gluon2_p613.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluonNews
type gluonNews:linkType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
children gluonNews:link gluonNews:emphasis gluonNews:strong gluonNews:placeholder gluonNews:linebreak gluonNews:softhyphen
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
align  derived by: xs:string        
font  xs:string        
type  derived by: xs:string  required      
documentation
Viser hvilken type lenke, eller snarere hvilket bruksområde lenken har. F. eks om lenkemålet er internt eller eksternt
protocol  derived by: xs:string  optional      
documentation
Protokollen for lenken, f.eks. ftp, http. Settes til analog for ikke IT baserte krysshenvisninger.
href  xs:string  optional      
documentation
Lenkemål for enhever lenketype
legend  xs:string  optional      
documentation
En forklarende tekst til lenken
bandwidth  xs:string        
documentation
Båndbredde på streaming fila som er linket til (for streamingslenker)
documentation
Target bandwith of linked and streamed multimedia file
target  xs:string  optional      
documentation
Enten navn på frame, eller navn på system som er lenkemål
purpose  xs:string        
documentation
For å skille ulike platformers lenker, sett inn verdier som en tokenlist
dataid  xs:string  optional      


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy