complexType tablesType
diagram gluon2_p325.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon2
children metadata object news traffic arrangement sportstable events location
used by
element gluon/body/tables
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
type  derived by: xs:string  required      
name  xs:string        
ordered  xs:int    0    
documentation
Settes dersom en liste er sortert, playlister er som regel ikke sortert, mens f.eks en ligatabell er det.
dynamic  derived by: xs:int    0    
documentation
Settes til 1 dersom det dreier seg om en tabell dynamisk, d.v.s. at den oppdateres som om alle kampene i en serierunde er ferdigspillte.
Brukes på prognoselignende tabeller.
dataid  xs:string        
xml:lang  derived by: xs:language        
documentation
<div>
<h3>lang (as an attribute name)</h3>
<p>
       denotes an attribute whose value
       is a language code for the natural language of the content of
       any element; its value is inherited.  This name is reserved
       by virtue of its definition in the XML specification.</p>
</div>
<div>
<h4>Notes</h4>
<p>
      Attempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
      codes as the enumerated possible values is probably never
      going to be a realistic possibility. 
     </p>
<p>
      See BCP 47 at <a href="http://www.rfc-editor.org/rfc/bcp/bcp47.txt">
       http://www.rfc-editor.org/rfc/bcp/bcp47.txt</a>
      and the IANA language subtag registry at
      <a href="http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry">
       http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry</a>
      for further information.
     </p>
<p>
      The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
      the empty string.
     </p>
</div>
documentSeries  xs:int        
documentation
Brukes for å bestemme at dette dokumentet er en del av en sekvens av dokumenter. Eks. epg-programmoversikter som sendes ut i set av 14, eller  arkiveksporter som kommer tre ganger med flere dagers mellomrom. Legg inn verdi for maks antall i serien, her 3
sequenceNumber  xs:int        
documentation
Viser hvilket nummer i en dokumentserie det gjeldende dokumentet har.
annotation
documentation
Tabeller, lister og epg-er
documentation
Tables, lists and epg

attribute tablesType/@type
type restriction of xs:string
properties
use required
facets
Kind Value Annotation
enumeration archiveReport
documentation
Komplett utdrag fra sendingslogger som inneholder alle detaljer for hva som er sendt eller publisert
enumeration epgReport
documentation
Oversikt over sendte programmer
enumeration archive
documentation
Beskriver et hvert uttrekk av data fra et arkiv
enumeration textinfo
documentation
textinfo - brukes for kommunikasjon mellom avvikler og lytter. Som iteminfo men for tekst i en sending.
enumeration iteminfo
documentation
Brukes for fortløpende program- og innslagsinformasjon, består av intill 2 objekterpå programnivå og inslagsobjekter for det første programmet.
enumeration playlist
documentation
Sammenstilling av musikkobjektersom er planlagt for musikkrotering i en kanal
enumeration epg
documentation
For programoversikter, inneholder et element som representerer programoversikten. Beskriver planlagte programmer fram i tid
enumeration audioanalysis
enumeration newswire
enumeration sportslist
enumeration leaguetable
enumeration grouptable
enumeration ligatabell
enumeration toppscorer
enumeration råtass
enumeration terminliste
enumeration fixtures
enumeration gazetteer
enumeration trafficOverview

attribute tablesType/@name
type xs:string

attribute tablesType/@ordered
type xs:int
properties
default 0
annotation
documentation
Settes dersom en liste er sortert, playlister er som regel ikke sortert, mens f.eks en ligatabell er det.

attribute tablesType/@dynamic
type restriction of xs:int
properties
default 0
facets
Kind Value Annotation
enumeration 0
enumeration 1
annotation
documentation
Settes til 1 dersom det dreier seg om en tabell dynamisk, d.v.s. at den oppdateres som om alle kampene i en serierunde er ferdigspillte.
Brukes på prognoselignende tabeller.

attribute tablesType/@dataid
type xs:string

attribute tablesType/@documentSeries
type xs:int
annotation
documentation
Brukes for å bestemme at dette dokumentet er en del av en sekvens av dokumenter. Eks. epg-programmoversikter som sendes ut i set av 14, eller  arkiveksporter som kommer tre ganger med flere dagers mellomrom. Legg inn verdi for maks antall i serien, her 3

attribute tablesType/@sequenceNumber
type xs:int
annotation
documentation
Viser hvilket nummer i en dokumentserie det gjeldende dokumentet har.

element tablesType/metadata
diagram gluon2_p326.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon2
type gluonMetadataType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children titles creators subjects description publishers contributors dates types format identifier source language relations coverage rights
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
xml:lang  derived by: xs:language        
documentation
<div>
<h3>lang (as an attribute name)</h3>
<p>
       denotes an attribute whose value
       is a language code for the natural language of the content of
       any element; its value is inherited.  This name is reserved
       by virtue of its definition in the XML specification.</p>
</div>
<div>
<h4>Notes</h4>
<p>
      Attempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
      codes as the enumerated possible values is probably never
      going to be a realistic possibility. 
     </p>
<p>
      See BCP 47 at <a href="http://www.rfc-editor.org/rfc/bcp/bcp47.txt">
       http://www.rfc-editor.org/rfc/bcp/bcp47.txt</a>
      and the IANA language subtag registry at
      <a href="http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry">
       http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry</a>
      for further information.
     </p>
<p>
      The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
      the empty string.
     </p>
</div>
annotation
documentation
Brukes dersom sammlingen/listen trenger metadata
documentation
For meta data describing the collection or list

element tablesType/object
diagram gluon2_p327.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon2
type objectType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children metadata ebucore:ebuCoreMain tva:TVAMain longDescription origin publications mercantileData subelements
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
objecttype  derived by: xs:NMTOKEN  required      
channel  derived by: xs:string  optional      
subChannel  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å beskrive regionale tjenester, distrikssendinger, når disse beskrives i samme dokument.
fragment          
documentation
Brukes som spittnummer der  et program er delt av en kort nyhetssending
layer  derived by: xs:string  optional      
documentation
Brukes der programmet eller innslaget har flere lag, f. eks. en ting foregår i lyden, men samtidig skal det vises tekster, eller bilder, og disse har en egen timing i forhold til innslag i programmet
dataid  xs:string        
documentation
Bør våre xs:NMTOKEN
localid  xs:ID        
documentation
Brukes som mål for localid pekeren i placeholder elementet som brukes i news typen
documentation
Target ID for the IDREF in the placeholder element
type  derived by: xs:NMTOKEN    rich    
documentation
type er normalt rich, og kan utelates. Summary, betyr at informasjonen i dette elementet ikke er komplet, mens report viser til at dette er en informasjon om noe som har skjedd.
runorder  xs:string  optional      
documentation
Viser om elementet er i fortiden, spilles nå, eller er noe som ligger klart til avspilling
documentation
Is this element just played, are playing or ready to be played
gluonDict:statesGroupType  derived by: xs:string        
documentation

        Beskriver et objekts forskjellige tilstander
     
reportState  derived by: xs:string        
documentation
Viser tilstanden i rapporteringen av et program eller en sekvens. Brukes som flagg for TONO og GRAMO
purpose  xs:string        
documentation
Dersom dette elementet har et spesifikt bruksområde, wap-versjon eller webversjon av et bilde f. eks
documentation
The intended use of the multimedia element.
distribution  derived by: xs:string        
documentation
Er beskrivelsen for internt bruk eller kan den publiseres av metadataene. Distribusjon av asset styres på annen måte
priority  derived by: xs:int        
documentation
Setter prioritet for et og et objekt, ellers som prioritet for hele dokumentet.
annotation
documentation
Brukes ved epg, iteminfo og playlist

element tablesType/news
diagram gluon2_p328.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon2
type gluonNews:newsType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children gluonNews:metadata gluonNews:abstract gluonNews:headline gluonNews:lead gluonNews:maintext gluonNews:shorttext gluonNews:objects gluonNews:linkcompilations
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
type  derived by: xs:string    rich    
xml:lang  derived by: xs:language        
documentation
<div>
<h3>lang (as an attribute name)</h3>
<p>
       denotes an attribute whose value
       is a language code for the natural language of the content of
       any element; its value is inherited.  This name is reserved
       by virtue of its definition in the XML specification.</p>
</div>
<div>
<h4>Notes</h4>
<p>
      Attempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
      codes as the enumerated possible values is probably never
      going to be a realistic possibility. 
     </p>
<p>
      See BCP 47 at <a href="http://www.rfc-editor.org/rfc/bcp/bcp47.txt">
       http://www.rfc-editor.org/rfc/bcp/bcp47.txt</a>
      and the IANA language subtag registry at
      <a href="http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry">
       http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry</a>
      for further information.
     </p>
<p>
      The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
      the empty string.
     </p>
</div>
annotation
documentation
Brukes der man skal fortelle om et helt nyhetsbilde, slik man gjør i en rss

element tablesType/traffic
diagram gluon2_p329.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon2
type trafficType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children incidentDescription tpeg:tpeg_document announcement
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
dataid  xs:string        
type  xs:string        
documentation
The classes as in TPEG, eller tpeg-set
documentation
Klassene fra TPEG, brukes for å grovsortere meldingene.
state          
documentation
Status for hendelsesforløpet meldingen omfatter
announcementType  xs:string        
annotation
documentation
Viser oversikt over et trafikkbilde

element tablesType/arrangement
diagram gluon2_p330.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon2
type extension of xs:string
properties
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
arrID  xs:string  required      
season  xs:string  optional      
sport  derived by: xs:string        
nationality  CountryCodeType        
annotation
documentation
BRUK metadatadelen isteden

attribute tablesType/arrangement/@arrID
type xs:string
properties
use required

attribute tablesType/arrangement/@season
type xs:string
properties
use optional

element tablesType/sportstable
diagram gluon2_p331.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon2
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children participant
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
type  derived by: xs:string  required      
tableGroup  xs:string  optional      
name  xs:string        
ordered  xs:int    0    
documentation
Settes dersom en liste er sortert, playlister er som regel ikke sortert, mens f.eks en ligatabell er det.
dynamic  derived by: xs:int    0    
documentation
Settes til 1 dersom det dreier seg om en tabell dynamisk, d.v.s. at den oppdateres som om alle kampene i en serierunde er ferdigspillte.
Brukes på prognoselignende tabeller.
dataid  xs:string        
annotation
documentation
Typisk for ligatabeller o.l.

attribute tablesType/sportstable/@type
type restriction of xs:string
properties
use required
facets
Kind Value Annotation
enumeration standardtable
enumeration hometable
enumeration awaytable
enumeration topscore
enumeration punishments
enumeration yellowcard
enumeration redcard
enumeration grouptables

attribute tablesType/sportstable/@tableGroup
type xs:string
properties
use optional

attribute tablesType/sportstable/@name
type xs:string

attribute tablesType/sportstable/@ordered
type xs:int
properties
default 0
annotation
documentation
Settes dersom en liste er sortert, playlister er som regel ikke sortert, mens f.eks en ligatabell er det.

attribute tablesType/sportstable/@dynamic
type restriction of xs:int
properties
default 0
facets
Kind Value Annotation
enumeration 0
enumeration 1
annotation
documentation
Settes til 1 dersom det dreier seg om en tabell dynamisk, d.v.s. at den oppdateres som om alle kampene i en serierunde er ferdigspillte.
Brukes på prognoselignende tabeller.

attribute tablesType/sportstable/@dataid
type xs:string

element tablesType/sportstable/participant
diagram gluon2_p332.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon2
type gluonResult:participantType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children salutation personalTitle jobFunction preSurname givenName familyName businessName name nameSuffix role capacity stageName nationality otherName events relations timeFrame contactInformation administrativeInformation permissions contactRelatives gluonResult:shortname gluonResult:name_alternative gluonResult:particulars
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
person  derived by: xs:string    false    
documentation
Dersom det er et firma, settes verdien til false, elllers male eller female dersom vi vet kjønnet, eller true. Hvis vi ikke vet noenting kuttes attributet ut.
id  xs:string        
documentation
Identifikator inne refererte system
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
xml:lang  derived by: xs:language        
documentation
<div>
<h3>lang (as an attribute name)</h3>
<p>
       denotes an attribute whose value
       is a language code for the natural language of the content of
       any element; its value is inherited.  This name is reserved
       by virtue of its definition in the XML specification.</p>
</div>
<div>
<h4>Notes</h4>
<p>
      Attempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
      codes as the enumerated possible values is probably never
      going to be a realistic possibility. 
     </p>
<p>
      See BCP 47 at <a href="http://www.rfc-editor.org/rfc/bcp/bcp47.txt">
       http://www.rfc-editor.org/rfc/bcp/bcp47.txt</a>
      and the IANA language subtag registry at
      <a href="http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry">
       http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry</a>
      for further information.
     </p>
<p>
      The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
      the empty string.
     </p>
</div>

element tablesType/events
diagram gluon2_p333.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon2
properties
content complex
children round
annotation
documentation
Brukes for terminlister. Hver runde tilsvarer runde 1, 2, 3 osv. i en serie, mens event er beskrivelse av hver enkelt kamp i denne runden

element tablesType/events/round
diagram gluon2_p334.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon2
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children event
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string        
level  xs:string        

attribute tablesType/events/round/@label
type xs:string

attribute tablesType/events/round/@level
type xs:string

element tablesType/events/round/event
diagram gluon2_p335.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon2
type gluonResult:sportsEventType
properties
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children gluonResult:participants gluonResult:arrangement gluonResult:season gluonResult:match gluonResult:arrangementGroup gluonResult:level gluonResult:class gluonResult:startDate gluonResult:delayedStartDate gluonResult:location gluonResult:organizer gluonResult:referee gluonResult:attendance gluonResult:summary gluonResult:link gluonResult:object
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
id  xs:string  optional      
status  derived by: xs:int    3    
documentation
-1 - Utsatt kamp
0 - Ikke startet
1 - Pågår
2 - Pause
3 - Avsluttet
label  xs:string        
type  derived by: xs:string    rich    
scorePart1  xs:int  optional      
documentation
Brukes bare dersom type indikerer et sammendrag (summary)
scoreConsecutivePart1  xs:int  optional      
documentation
Brukes for resultater der scoringenes rekkefølge er et poeng
scorePart2  xs:int  optional      
documentation
Brukes bare dersom type indikerer et sammendrag (summary)
scoreConsecutivePart2  xs:int  optional      
documentation
Brukes for resultater der scoringenes rekkefølge er et poeng
group  xs:string  optional      
documentation
Brukes jun der det er snakk om sammendrag
annotation
documentation
Når den brukes i forbindelse med terminlister settes scoringene som attributter til dette elementet.

element tablesType/location
diagram gluon2_p336.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon2
type locationType
properties
content complex
children name division exclusion
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
posy  xs:decimal  optional      
posx  xs:decimal  optional      
latitude  xs:decimal  optional      
longitude  xs:decimal  optional      
altitude  xs:decimal  optional      
dataid  xs:string  optional      
order  xs:int        
documentation
Beskriver rekkefolge, eller gruppering av  steder.
type  derived by: xs:string  required      
annotation
documentation
For geografiske strukturer
documentation
Geography structures


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy