complexType trafficType
diagram gluon2_p357.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon2
children incidentDescription tpeg:tpeg_document announcement
used by
elements gluon/body/traffic tablesType/traffic
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
dataid  xs:string        
type  xs:string        
documentation
The classes as in TPEG, eller tpeg-set
documentation
Klassene fra TPEG, brukes for å grovsortere meldingene.
state          
documentation
Status for hendelsesforløpet meldingen omfatter
announcementType  xs:string        
annotation
documentation
Basetype for trafikkinformasjon
documentation
Traffic information

attribute trafficType/@dataid
type xs:string

attribute trafficType/@type
type xs:string
annotation
documentation
The classes as in TPEG, eller tpeg-set
documentation
Klassene fra TPEG, brukes for å grovsortere meldingene.

attribute trafficType/@state
annotation
documentation
Status for hendelsesforløpet meldingen omfatter

attribute trafficType/@announcementType
type xs:string

element trafficType/incidentDescription
diagram gluon2_p358.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon2
type gluonNews:newsType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children gluonNews:metadata gluonNews:abstract gluonNews:headline gluonNews:lead gluonNews:maintext gluonNews:shorttext gluonNews:objects gluonNews:linkcompilations
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
type  derived by: xs:string    rich    
xml:lang  derived by: xs:language        
documentation
<div>
<h3>lang (as an attribute name)</h3>
<p>
       denotes an attribute whose value
       is a language code for the natural language of the content of
       any element; its value is inherited.  This name is reserved
       by virtue of its definition in the XML specification.</p>
</div>
<div>
<h4>Notes</h4>
<p>
      Attempting to install the relevant ISO 2- and 3-letter
      codes as the enumerated possible values is probably never
      going to be a realistic possibility. 
     </p>
<p>
      See BCP 47 at <a href="http://www.rfc-editor.org/rfc/bcp/bcp47.txt">
       http://www.rfc-editor.org/rfc/bcp/bcp47.txt</a>
      and the IANA language subtag registry at
      <a href="http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry">
       http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry</a>
      for further information.
     </p>
<p>
      The union allows for the 'un-declaration' of xml:lang with
      the empty string.
     </p>
</div>

element trafficType/announcement
diagram gluon2_p359.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon2
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children object
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
region  xs:string  optional      
cluster  xs:string  optional      
new  derived by: xs:string        

attribute trafficType/announcement/@region
type xs:string
properties
use optional

attribute trafficType/announcement/@cluster
type xs:string
properties
use optional

attribute trafficType/announcement/@new
type restriction of xs:string
facets
Kind Value Annotation
enumeration 0
enumeration 1

element trafficType/announcement/object
diagram gluon2_p360.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon2
type objectType
properties
content complex
children metadata ebucore:ebuCoreMain tva:TVAMain longDescription origin publications mercantileData subelements
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
objecttype  derived by: xs:NMTOKEN  required      
channel  derived by: xs:string  optional      
subChannel  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å beskrive regionale tjenester, distrikssendinger, når disse beskrives i samme dokument.
fragment          
documentation
Brukes som spittnummer der  et program er delt av en kort nyhetssending
layer  derived by: xs:string  optional      
documentation
Brukes der programmet eller innslaget har flere lag, f. eks. en ting foregår i lyden, men samtidig skal det vises tekster, eller bilder, og disse har en egen timing i forhold til innslag i programmet
dataid  xs:string        
documentation
Bør våre xs:NMTOKEN
localid  xs:ID        
documentation
Brukes som mål for localid pekeren i placeholder elementet som brukes i news typen
documentation
Target ID for the IDREF in the placeholder element
type  derived by: xs:NMTOKEN    rich    
documentation
type er normalt rich, og kan utelates. Summary, betyr at informasjonen i dette elementet ikke er komplet, mens report viser til at dette er en informasjon om noe som har skjedd.
runorder  xs:string  optional      
documentation
Viser om elementet er i fortiden, spilles nå, eller er noe som ligger klart til avspilling
documentation
Is this element just played, are playing or ready to be played
gluonDict:statesGroupType  derived by: xs:string        
documentation

        Beskriver et objekts forskjellige tilstander
     
reportState  derived by: xs:string        
documentation
Viser tilstanden i rapporteringen av et program eller en sekvens. Brukes som flagg for TONO og GRAMO
purpose  xs:string        
documentation
Dersom dette elementet har et spesifikt bruksområde, wap-versjon eller webversjon av et bilde f. eks
documentation
The intended use of the multimedia element.
distribution  derived by: xs:string        
documentation
Er beskrivelsen for internt bruk eller kan den publiseres av metadataene. Distribusjon av asset styres på annen måte
priority  derived by: xs:int        
documentation
Setter prioritet for et og et objekt, ellers som prioritet for hele dokumentet.


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy