complexType channelType
diagram gluon3_1_p60.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
children carrier spatialAvailability temporalAvailability distributionIssues
used by
element gluonMetadataType/rights/right/rightsmatrix/channel
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
source <xs:complexType name="channelType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="carrier" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
<xs:simpleContent>
         
<xs:extension base="xs:string">
           
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
         
</xs:extension>
       
</xs:simpleContent>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="spatialAvailability" type="spatialType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="temporalAvailability" type="temporalType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="distributionIssues" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 
</xs:sequence>
 
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
</xs:complexType>

element channelType/carrier
diagram gluon3_1_p61.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type extension of xs:string
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
source <xs:element name="carrier" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:simpleContent>
     
<xs:extension base="xs:string">
       
<xs:attributeGroup ref="referenceGroup"/>
     
</xs:extension>
   
</xs:simpleContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element channelType/spatialAvailability
diagram gluon3_1_p62.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type spatialType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children location
source <xs:element name="spatialAvailability" type="spatialType" minOccurs="0"/>

element channelType/temporalAvailability
diagram gluon3_1_p63.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type temporalType
properties
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children start end epoch
source <xs:element name="temporalAvailability" type="temporalType" minOccurs="0"/>

element channelType/distributionIssues
diagram gluon3_1_p64.png
namespace http://gluon.nrk.no/gluon3_1
type relationsElementType
properties
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
mixed true
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  Annotation
label  xs:string  optional      
documentation
Dersom numeriske verdier benyttes, i f. eks IPTC er dette en forklaring på tallverdien
reference  xs:string        
documentation
Ref til system, f. eks. Desken2Foldere
link  xs:anyURI        
documentation
Lenke til en termdefinisjon i en dataordbok.
documentation
A link to an termId in a data dictionary
target  xs:anyURI        
documentation
Lenke til målobjekt
documentation
A link to the target object
xml:lang  xs:language        
context  xs:string  optional      
documentation
Brukes for å vise kontexten rund f. eks et navneutrekk. Aktuelt ved rensking av gamle data.
statusLabel  xs:string        
statusDefinition  xs:string        
statusLink  xs:anyURI        
method  derived by: xs:string    replace    
documentation
Betegner om metadataene skal skrives inn i motakssystemet eller om det bare er der for å gi en kontekst. Brukes der ikke hele dokumentet er en oppdatering.
source <xs:element name="distributionIssues" type="relationsElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>


XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy